Kirkkovaltuusto antoi maakaupalla tukensa biokeskushankkeelle
-30.5.2016 10:50:00-

Puolangan seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontui viime viikon tiistaina käsittelemään seurakunnan talousasioita. Kokouksen alussa Puolangan seurakunnan kirkkoherra Hannes Seppänen antoi osallistujille yleiskatsauksen seurakunnan vuodesta 2015.
- Seurakunnan toiminta on monipuolista, ja siihen osallistutaan Puolangalla edelleen melko aktiivisesti. Kaiken kaikkiaan hyvä vuosi, Seppänen kuvaili.
- Viime vuoden yksi tärkeä uudistus oli uusien kirkkotekstiilien käyttöönotto. Niiden kunniaksi järjestettiin myös käyttöönottojuhla, joka oli hieno tilaisuus, Seppänen jatkoi.
Tilinpäätöksen hyväksymisen lisäksi kokouksen toinen merkittävä asia oli seurakunnalle tulleiden maanostotarjousten käsittely.
Hannu Moilanen on tehnyt maanostotarjouksen Papinniittyräme-nimisestä maa-alueesta Puolankajärven Hetteenperän lähistöltä. 7,3 hehtaarin kokoisen alueen käypä arvo on metsänhoitoyhdistyksen tekemän arvion mukaan 9642 euroa. Kirkkovaltuusto päätti myydä palstan Moilaselle arvion mukaisella hinnalla. Kaupan ehtona on, että Puolangan kunnan kanssa tehty sopimus moottorikelkkareitistä pidetään voimassa.
Toinen maanostotarjous tuli Puolangan kunnalta lämpölaitokselle johtavan tien molemmin puolin sijaitsevasta 3,7 hehtaarin kokoisesta metsäalueesta.  
Kauppaneuvotteluja käynyt Hannes Seppänen kertoi, että alue tulisi osaksi suunnitteilla olevaa biokaasulaitosta, mahdollisesti eräänlaiseksi valmistelu - ja parkkialueeksi.
Kunta tarjosi alueesta 7000 euroa, mikä on noin 2100 euroa enemmän kuin metsänhoitoyhdistyksen arvio alueen metsätaloudellisesta arvosta. Seppäsen mukaan kauppaneuvotteluissa huomioitiin, että maa-alue on tulossa liiketaloudelliseen käyttötarkoitukseen.
Kirkkovaltuusto suhtautui maan myyntiin elinkeinoelämän tarkoituksiin hyvin positiivisesti. Kunnan maanostotarjous hyväksyttiinkin yhteisymmärryksen vallitessa sen merkityksestä Puolangalle.
- Sen reaalinen arvo on siinä, että tänne saadaan työtä. Sitä voi mielestäni seurakunta ilolla tukea, kirkkovaltuuston varajäsen Helinä Taipale kommentoi.
Enemmän kirkkovaltuuston kokouspäätöksistä 1.6. Puolanka-lehdessä.

Miia Seppänen