Unkarilainen Robert Boda lunasti lupauksensa ja saapui Puolangalle 23 vuoden jälkeen
-17.8.2016 11:00:00-

Vuoden 1994 syyskuussa neljä unkarilaista nuorta ja kaksi opettajaa vierailivat Puolangalla ystävyyskoulutoiminnan merkeissä. Puolankalaisten isäntäperheiden luona majoittuneet lukiolaiset tutustuivat viikon verran paikalliseen jokapäiväiseen elämään ja koulunkäyntiin ja solmivat ystävyyssuhteita suomalaisten nuorten kanssa. Matka oli osa molemminpuolista kansainvälisyyskasvatusta, jonka tarkoituksena oli auttaa ymmärtämään toisten maiden kulttuuria ja tapoja.
Ystävyyskoulutoiminnasta vierailun yhteydessä Puolanka-lehteen tehtiin tehtiin juttu, jossa unkarilaiset vieraat kertoivat matkan herättämistä ajatuksistaan. Yksi haastatelluista, 17-vuotias Robert Boda, totesi saaneensa Puolangalta paljon uusia ystäviä:
- Vaikka emme ole olleet täällä kuin yhden viikon, tuntuu siltä kuin olisimme vanhoja tuttuja.
Kaikki unkarilaiset toivoivat, että ystävyys jatkuisi matkan jälkeenkin ja kirjeenvaihto olisi vilkasta. Robert Boda myös teki lupauksen matkustaa Puolangalle vielä jonakin päivänä uudestaan.

Lue, mitä Robert Boda ja Teemu Heikkinen tekivät 23 vuoden tauon jälkeen Puolangalla Puolanka-lehdestä 17.8.

Laura Heikkinen