Tuomiokapituli ei puolla seurakunnan ja kunnan välistä maakauppaa
-11.11.2016 14:49:00-

Puolangan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti toukokuussa pitämässään kokouksessa myydä Puolangan kunnalle Honkavaaran lämpökeskuksen vieressä sijaitsevan 3,7 hehtaarin määräalan. Kunnan suunnitelmissa on ollut rakentaa alueelle biokaasulaitos nykyisen lämpökeskuksen läheisyyteen.
Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on lausunnossaan todennut, ettei se puolla maakauppaa. Tuomiokapitulien tehtävänä on muun muassa valvoa seurakuntien varainkäyttöä. Lausunnon perusteella kirkkohallitus ei hyväksy suunnitteilla olevaa kauppaa nykyisillä ehdoilla.
Perusteluiksi kirkkohallitus on maininnut eroavuudet kauppahinnan määräytymisen perusteista ja suuruudesta.
Puolangan seurakunta on päättänyt myydä määräalan kunnalle 7000 euron kauppahintaan. Metsänhoitoyhdistys on huhtikuussa antamassaan lausunnossa arvioinut alueen metsätalousarvoksi 4892 euroa.
Vastaavasti kiinteistönvälittäjä Jalo Karhun syyskuussa tekemän arvion mukaan alueen arvo on 55 500 euroa. Tässä arviossa on todettu, ettei alueen voida katsoa olevan metsämaata, vaan kyseessä on teollisuuskäyttöön sopiva maa-alue.
Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palon mukaan kiinteistönvälittäjän arviossa on otettu huomioon muun muassa maa-alueen tuottoarvio. Tässä katsotaan, että maa-alueelle rakennettavalla kiinteistöllä omistaja saa tuottoa itselleen.
Kiinteistonvälittäjän arvio maa-alueen arvosta tuli yllätyksenä seurakunnalle samoin kuin  kunnan edustajille. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Peltola totesi, että asia ei kuitenkaan jää tähän.
- Noiden kahden todella paljon toisistaan eroavan hinta-arvion vuoksi tulemme pyytämään vielä kolmannenkin arvion maan hinnasta, Peltola kaavaili.
Myös kirkkoherra Hannes Seppäsen mielestä kiinteistönvälittäjän hinta-arvio on korkea. Hänenkin mukaansa olisi tarpeellista pyytää uusi arvio maan hinnasta.
Näillä hintaeriävyyksillä taikka maakaupan viivästymisellä ei ole vaikutusta biokeskusalueen kaavoitukseen.
Aiheesta enemmän 16.11. Puolanka-lehdessä.

Toni Siivikko, kuva Ronja Harri