Sähköisestä vikailmoituksesta halutaan ensisijainen ilmoitustapa
-16.11.2016 20:00:00-

Kunnan teknisellä osastolla toivotaan, että sähköistä vikailmoitusta käytettäisiin ensisijaisena tapana ilmoittaa kunnan kiinteistöissä ilmenevistä vioista ja vikatilanteista.
Osastopäällikkö Ismo Moilasen mukaan ilmoituksia tehdään runsaasti puhelimitse suoraan kiinteistönhoitajille. Ongelma on siinä, että korjaustoimien lomassa vikailmoitukset voivat jäädä kirjaamatta.
Teknisellä osastolla on ohjeistus, että kaikki viat ja toimenpiteet on kirjattava järjestelmään.
- Yhteyttä pitäisi ottaa kunnan vaihteeseen, jossa työ kirjataan järjestelmään, tai vian voi ilmoittaa itse netissä, Moilanen ohjeistaa.  
Palvelupyyntöjä eri kiinteistöihin tulee vuositasolla useita satoja. Tälle vuodelle yksistään terveyskeskuksesta on tullut runsaat 150 ilmoitusta.
Moilanen sanoo, että kiinteistönhoitajalle voikin tulla useita puheluita hänen ollessaan matkalla kohteesta toiseen. Pysähtyessään koneen äärelle hän ei enää muista, mistä viasta ja kuka on milloinkin soittanut. Tieto viasta - ja sen korjaamisesta - voi jäädä silloin jäädä kokonaan kirjaamatta.
- Kun vian ilmoittaa järjestelmään itse, tieto keikasta tulee kyllä meille ja kun vika on korjattu, siitä lähtee kuittaus ilmoittajalle.
Vikakirjanpito onkin teknisen osaston henkilöstölle eräänlainen seurannan työväline. Jos jossakin kiinteistössä on toistuvasti tietyntyyppisiä vikoja, niiden korjaamiseksi voidaan joutua puntaroimaan perusteellisempia toimia kuten remonttia.
Lue aiheesta enemmän 16.11. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen