Destia Oy vastaa pääosin Puolangan tiestön kunnosta
-13.1.2017 08:00:00-

Suomessa korkein liikenneasioista vastaava taho on liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikennevirasto. Sen alaisuudessa toimivat ELY-keskukset kilpailuttavat ja myöntävät tarjousten perusteella alueelliset tienpitourakat. ELY-keskuksille kuuluu myös urakoitsijoiden tekemien teiden kunnossapidon laaduntarkkailu.
Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven alueiden yhteistä tieurakointia hoitaa tällä hetkellä Destia Oy. Yhtiöllä on alueella hoidossaan 998 kilometriä teitä, joista 7 kilometriä on taajamateitä. Lisäksi Destia huolehtii 19 kilometrin matkalla kevyen liikenteen väylää.
Alueen tiet on jaettu kolmeen, liikennemääriin ja tieosuuden muuhun vaarallisuuteen pohjautuvaan luokitukseen. Tärkeimmät tieosuudet kuten Viitostie kuuluvat ykkösluokkaan. Puolangalla tällaista tieosuutta on ainoastaan noin 8 kilometriä Leipivaaran ja Pudasjärventien risteyksen välisellä osuudella.
Ykkösluokassa olevan tieosuuden kunnossapidon osalta tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että 4 senttimetrin lumikerros laittaa aurauskaluston liikkeelle. Kakkosluokassa, johon kuuluvat muun muassa valtaosa kantatie 78:sta sekä useimmat muut pinnoitetut Puolangan tiet, lumen syvyys tulee olla 8 senttimetriä, jotta aurauskalusto laitetaan liikekannalle.
Paikalliset tieurakoitsijat, joita on Puolangalla viisi, saavat käskynsä Destian päivystävältä työpäälliköltä lähteä tekemään talvikunnossapitoa.
Tien kuntoon vaikuttavat monet eri seikat. Tämän vahvistaa Puolangan, Hyrynsalmen ja Ristijärven alueen työpäällikkö Antti Karvonen Destia Oy:stä. Haasteellisimpana Karvonen pitää talvella nopeita lämpötilojen vaihteluja.
- Todella vaikeaksi tilanne muuttuu silloin, kun ilman lämpötila muuttuu pakkaselta plussalle ja sade alkaa. Korkeammalla sijaitsevilla tieosuuksilla saattaa sataa lunta, kun taas alempana sade tulee vetenä. Tällöin onkin miettimistä, laitetaanko liikkeelle hiekoitus- vaiko aura-auto, Karvonen pähkäilee.
Karvosen autosta löytyy laite, jonka avulla hän monen muun asian ohella voi välittää tietokantaan tärkeää tietoa vallitsevasta liikenneolosuhteesta.
Lue enemmän 11.1. Puolanka-lehdestä.

Toni Siivikko