Puolankainfo

Metsästäjätutkinto uudistuu
-24.1.2017 10:23:00-

Uudistetut Metsästäjän opas, vapaaehtoinen metsästäjätutkintokoulutus sekä metsästäjätutkinto muodostavat vastuullisuuden koulutusohjelman uusille metsästäjälle. Uudistuksen tavoitteena on kasvattaa uusista metsästäjistä vastuullisia riistavarojen hyödyntäjiä ja hoitajia.
Metsästäjätutkintojen järjestäminen on riistanhoitoyhdistysten lakisääteinen tehtävä. Riistanhoitoyhdistykset päättävät itsenäisesti järjestettävien tutkintojen ajankohdat ja lukumäärän toiminta-alueellaan. Tyypillinen aika tutkintojen järjestämiseen on toukokuusta syyskuulle. Puolangalla seuraava metsästäjätutkintokoulutus järjestetään huhti-toukokuun aikana.
Metsästäjän opas on syytä lukea ennen tutkintokoulutukseen osallistumista. Tällöin koulutuksesta on mahdollista saada enemmän irti asioiden ollessa tutumpia jo entuudestaan. Uusi suomenkielinen opas ilmestyi joulukuussa.
Puolangan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jalo Karhun mukaan lähiopetuksessa mukanaolo näkyy suoraan tutkinnon hyväksytysti suorittaneiden määrässä.
Opetusmateriaali on uudistunut, joten lähiopetus on jatkossa enemmän vuorovaikutteista ja keskustelua käyvää. Lähiopetus sisältää enemmän audiovisuaalista materiaalia.
Karhu tähdentää, että Metsästäjän oppaassa ei ole jatkossa enää erillistä lakiosiota, vaan lainkohdat on avattu asiayhteyteen.
Koulutus ja opas koostuvat kahdeksasta osiosta: metsästyslainsäädäntö, lajintuntemus, riistaekologia ja riistanhoito, eettinen ja kestävä metsästys, aseet ja patruunat metsästyksessä, metsästyksen turvallisuus, pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät sekä saaliinkäsittely.
Metsästäjätutkintouudistuksesta enemmän 25.1. Puolanka-lehdessä.

Marika Sutinen