Maausko kannustaa investoimaan Korpisen maitotilalla
-23.2.2017 10:35:00-

Väyrylässä sijaitseva Korpisen maitotila on osa Puolangan maitoihmettä, josta kuulee usein puhuttavan.
Maitoihme ei ole sellainen ihme, joka tapahtuisi sormia napsauttamalla - sen takana piilee raskasta työtä, vielä enemmän paperityötä ja lisäksi uskallusta investoida.
Investointiratkaisuun ovat päätyneet Korpisen tilaa pitävät Sanna Peura ja Jani Kyllönen. Seuraavan sulan maan aikana Korpiselle nousee uusi yhden robotin navetta, jonka suojiin pääsee marraskuuhun mennessä muuttamaan 55 lypsylehmää ja 45 pään verran nuorkarjaa.
Viime vuonna Kainuussa tuotettiin runsaat 61 miljoonaa litraa maitoa. Puolangan lypsykarjatilojen osuus tästä on 12 miljoonaa litraa, josta Korpisen maitotilalla tuotettiin 243 550 litraa.
Uuden navettarakennuksen myötä maidontuotannon on määrä nousta vähintään 570 000 litraan, mihin pyritään yli kaksinkertaisella tuotantoeläinmäärällä.
Korpisen tilalla on 23 lypsävää ja nuorta karjaa puolestaan 20 eläimen verran.
- Ostimme vasta 13 hiehoa uutta navettaa silmällä pitäen, että ovat sitten mahdollisimman äkkiä siellä täyttönä, Sanna Peura sanoo.
Osa hiehoista on väliaikaismajoituksessa investoinnin valmistumiseen saakka.
- Sitten on ostettava lehmiäkin yhtä paljon kuin meillä on tällä hetkellä, Jani Kyllönen naurahtaa.
Puolangalla meijeriin lähetetty maitomäärä tilaa kohti oli vuonna 2016 valtakunnan huippua, kaikkiaan 603 000 litraa.
Määrä oli yli kaksinkertainen verrattuna koko Kainuun tilakohtaiseen meijeriin lähetettyyn maitomäärään. Lähetetyn maidon määrä nousi Kainuussa eniten juuri Puolangalla.
Maitomäärät kasvavat, mutta tilat vähenevät, kuten Jani Kyllönenkin toteaa. Maitoa tuotettiin viime vuonna 18 puolankalaisella tilalla, kun vuonna 2015 lypsykarjatiloja oli 20.
Yritysasiantuntija Eeva Heikkinen Kainuun ely-keskuksesta selittää karttuvat maitomäärät maitotilayrittäjien kasvuhaluisuudella ja aktiivisella toiminnan kehittämisellä:
- Päätöksiä tehdessä ei jäädä odottamaan ”hyviä aikoja”. Kun tilalla on valmiudet investointiin, niin sitä ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan. Maauskoa on aina Puolangalta löytynyt ja löytyy varmasti tulevaisuudessakin.
Lue enemmän 22.2. Puolanka-lehdestä.

Maria Kyllönen