Puolankainfo

Maakaupat keskusteluttivat kirkkovaltuuston kokouksessa
-7.6.2017 09:40:00-

Maanantaina pidetyssä kirkkovaltuuston kokouksessa käytiin läpi seurakunnan viime vuoden tilinpäätöstä ja muita seurakunnan talouteen liittyviä asioita. Eniten keskustelua herätti maakauppa kunnan ja seurakunnan välillä.
Kirkkovaltuusto teki päätöksen 3,7 hehtaarin kokoisen maa-alueen myymisestä kunnalle biokeskushankkeen käyttöön jo vuosi sitten, mutta kirkkohallitus ei vahvistanut myyntipäätöstä. Näin ollen asia on otettu käsittelyyn uudestaan.
Seurakunnan talouspäällikkö Riina-Maria Matero kertoi, että kunta on kaavoittamassa aiemmista neuvotteluista poiketen laajempaa, yhteensä 4,5 hehtaarin myyntialuetta. Arviolausunnon mukaan nykyinen, myös Puolangan kunnan hyväksymä kauppahinta alueelle on 20 000 euroa, jota kirkkovaltuusto esittikin maa-alan myyntihinnaksi. Aihe herätti valtuutettujen keskuudessa vilkasta ajatusten vaihtoa.
Kritiikkiä esitettiin lähinnä kauppahinnan äkilliseen muutokseen liittyen, maa-alueen myynnistä valtuutetut olivat edelleen yksimielisiä. Korkeamman myyntihinnan puolesta puhuvista nähtiin, että kaupan toteutuminen on tärkeää kunnalle: jos seurakunta ei myisi tonttia, voisi kunnalle aiheutua tästä lisäkuluja.
- Kunta joutuisi tekemään uudet kaavoitukset - ei se ole ilmaista sekään, Erkki Moilanen huomautti ja nosti esiin sen, kuinka ostajaosapuoli saattaisi kuitenkin olla vielä halukas tulemaan vastaan kauppahinnassa.
Marjatta Mikkonen puolestaan painotti, että asia olisi hyvä saada päätökseen, ja että kauppa on tärkeä seurakunnan taloudelle. Myös kirkkoherra Hannes Seppänen puhui kaupan toteuttamisen puolesta kirkkovaltuuston esityksen mukaisesti.
Aihe jakoi mielipiteitä valtuuston keskuudessa, joten asia eteni äänestykseen. Kirkkovaltuusto päätti äänin 10-5 myydä kyseessä olevan maa-alueen kunnalle ehdotuksen mukaiseen 20 000 euron hintaan.
Enemmän kirkkovaltuuston kokouksesta 7.6. Puolanka-lehdessä.

Miia Seppänen, kuva Saana Heikki