Suomen juhlavuonna panostetaan veteraanien palveluihin
-8.6.2017 07:00:00-

Puolangan veteraanit saavat Suomen juhlavuoden kunniaksi kaksinkertaisesti kuntoutus- ja palvelumäärärahaa.
Valtiokonttori maksaa tänä vuonna kunnille kuntoutusmäärärahaa yhteensä 15,6 miljoonaa euroa. Kotona asumista tukeviin palveluihin on puolestaan kohdennettu 25 miljoonaa euroa.
Puolankalaisia veteraaneja ja puolisotunnuksen saaneita tuetaan tänä vuonna noin 94 000 eurolla. Viime vuonna summa oli vajaat 50 000 euroa.
Juhlavuoden puitteissa hallitusohjelmassa painotetaan erityisesti veteraanien palveluiden uudistamista ja kehittämistä. Suomen Sotaveteraaniliitto on puolestaan todennut, että veteraanien ikääntyessä yhä harvempi tietää mahdollisuuksistaan saada tarpeiden mukaisia palveluita.
Valtiokonttori on korostanut, että palveluiden perustaksi veteraanien palvelutarpeet tulee kartoittaa henkilökohtaisesti. Kartoitustyötä on Puolangalla tehnyt Maarit Heikkinen.
Heikkinen on tehnyt Puolangalla 44 käyntiä kotona tai palveluasunnoissa asuvien veteraanien ja puolisotunnuksen saaneiden luona.
Aiheesta enemmän 7.6. Puolanka-lehdessä.

Maria Kyllönen, kuva Eija Luukkonen