Kunnanhallitus teki päätöksen uusien vaikutuselimien perustamisesta
-13.9.2017 12:49:00-

Puolangan kunnanhallitus päätti eilen tiistaina pitämässään kokouksessa uusista vaikuttamiselimistä. Näitä ovat nuorisovaltuusto sekä vammais- ja vanhusneuvosto. Nuorisovaltuusto tullaan nimeämään toimintasäännön valmistuttua.
Vammais- ja vanhusneuvostoon pyydetään kunnassa toimivien järjestöjen alayhdistyksiä nimeämään oman edustuksensa. Puolangan ev.lut.seurakunnan edustusta tullaan myös pyytämään mukaan neuvostoon.
Kunnan edustajiksi neuvostoon valittiin Yrjö Heikkinen, joka toimii myös puheenjohtajana. Heikkisen varalla toimii Mari Haapalainen. Toisena kunnan edustajana sekä varapuheenjohtajana toimii Anja Peura, varallaan Markku Nivakoski.
Vammais- ja vanhusneuvoston asioiden valmistelijana toimii aikuissosiaalityöstä vastaava viranhaltija. Hän myös tulee vastaamaan päätösten toimeenpanosta.
Honkavaaran asemakaavamuutos ja -laajennus tullaan kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti asettamaan kuntalaisten nähtäville. Kaavamuutoksen ja -laajennuksen  tavoitteena on osoittaa palolaitoksen sijaintipaikka sekä laajentaa vireillä olevan biokeskuksen aluetta.
Kunnanhallituksen kokouksen esityslistalla oli myös valmisteilla oleva uusi kuntastrategia. Kunnan tavoitteena on saada strategialuonnokseen runsasta kuntalais- ja sidosryhmäpalautetta. Tätä varten tullaan pitämään  yleisötilaisuus kuntalaisille, henkilöstölle sekä keskeisimmille sidosryhmille. Kuntastrategian tiimoilta tullaan järjestämään sähköinen kuntalaiskysely. Tavoitteena on, että uusi kuntastrategia hyväksytään viimeistään ensi vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Toni Siivikko